Klaser mieszkańca: Alex Joe
Znaczek koronacyjny Piotra III Łukasza