Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Piotr II Grzegorz
Radca Dworu Książęcego
Heweliusz Popow-Chojnacki
Radca Dworu Książęcego
Mikołaj Torped
Rada Ministrów
Minister Finansów i Gospodarki
Jan Magov-Zaorski
Minister Edukacji i Nauki
Prokrustes
Minister Spraw Zagranicznych
Filip I Gryf
Minister Sprawiedliwości
Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan
Podkanclerzy, Minister Spraw Wewnętrznych
Heweliusz Popow-Chojnacki
Sejm
Poseł na Sejm
Filip I Gryf
Poseł na Sejm, Marszałek-Senior
Prokrustes
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Daniel January von Tauer-Krak
Asesor (do 9.03.2021)
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Książę Sarmacji
Piotr II Grzegorz
Asesor (do 22.03.2021)
Michaś Elżbieta II
Asesor (do 8.03.2021)
Brunon Krasnodębski
Asesor (do 9.03.2021)
Daniel January von Tauer-Krak
Prefektura Generalna
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Avril von Levengothon
Dyrektor SOBOS
Juliette Altrimenti
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Franz Langer
Ambasador w Związku Winkulijskim
Prokrustes
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Piotr Jankowski
Ambasador w Państwie Kościelnym Rotria
Hewret z Gerwenu
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan
Ambasador w Palatynacie Leocji
Santiago Vilarte von Hippogriff
Prowincje i Państwa Stowarzyszone
Namiestnik Starosarmacji
Bartosz von Thorn-Janiczek
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Piotr de Zaym
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Piotr II Grzegorz
Radca
Prokrustes
Radca, Sekretarz
Avril von Levengothon