Wojskowa Komenda Uzupełnień
wku.png

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest komórką organizacyjną Książęcych Sił Zbrojnych podległą Szefowi Administracji.

Przydatne linki:
Książęce Siły Zbrojne,
Poradnik Rekruta,
Wniosek o przyjęcie w poczet Rekrutów KSZ.

Jednostki Wojskowe KSZ

1.GRO - dowódca cz.p.o mjr Laurencjusz MaHi at Atera, wyznaczony R-z 78,
- dowódca kompanii specjalnej - chor. Bartłomiej Czapka, wyznaczony R-z 82,
- komandos - st. szer. Julian Fer at Atera, wyznaczony R-z 82,
- komandos - st. szer. Baszar Svensson at Atera, wyznaczony R-z 82,
- komandos - szer. Daniel Günther, wyznaczony R-z 84,

150.batalion pancerny - dowódca mjr Paulus Buddus, wyznaczony R-z 84,
- czołgista - kpr. Sucio Vips,wyznaczony R-z 69,
- czołgista - st.szer. Konrad Jakub Friedman,wyznaczony R-z 83,

(-) mjr Laurencjusz Ma Hi at Atera
Komendant WKU