Czcigodny
Filip I Gryf
Baron Gryfiej Skały

AG866
paszport
16.11.2018 r.
data wydania
Baron, Obywatel
status
M
płeć
Almera
miejsce zamieszkania
sierż.
stopień wojskowy
mgr med. net.
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
Filip I Gryf
nick na forum
25.02.2020 r. 22:31
logowanie (forum)
25.02.2020 r. 23:57
logowanie (strona)
236 938,60 lt
stan konta
12
wioski lenne
Biogram
Obecnie:

Książę Sarmacji

Pan w Gryfiej Skale

W stopniu: Sierżant
Książęce Siły Lądowe
150.batalion pancerny ZOMMERLAND
Dowódca 2 Batalionu Chemicznego
Kompania Rozpoznania Skażeń

Członek Rady Królestwa Baridasu

Baron Księstwa Sarmacji
Obywatel Księstwa Sarmacji
Obywatel Królestwa Baridasu
Baronet Królestwa Hasselandu
Mieszkaniec Almery
Magister medycyny net.

Senior Rodu Dom von Hippogriff

Nagrody i odznaczenia
Złote Wędki 2018-Debiut Roku
Brązowy Krzyż Zasługi Miasta Harz
Brązowy Medal Gwiazdy Razuryjskiej
Krzyż Zasługi Hasselandu- brązowy

Dawniej sprawowane funkcje:

Urzędy Centralne:
Marszałek Trybunału Koronnego, Asesor Trybunału Koronnego,
Kanclerz, Podkanclerzy, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Spraw Wewnętrznych
Marszałek Sejmu, Wicemarszałek Sejmu, Poseł na Sejm,
Młodszy Radca Koronny, Sekretarz Koronny (Dwór JKW Piotra III Łukasza)

Starosarmacja:
Burmistrz KM Grodzisk, dyrektor IMRA,

Królestwo Hasselandu:
Lord Steward, Lord Sekretarz Kancelarii Nauki, Lord Sekretarz Kancelarii Kultury i Tradycji,

Królestwo Baridasu:
Komendant KGB, Premier Rządu JKM, Kustosz, Interrex, Wicekról, Przewodniczący Rady Królestwa
Herb
bar

Czcigodny
Filip I Gryf
herbu Grife,
Baron Gryfiej Skały

Odznaczenia
Pagon