Wielmożna
Juliette Altrimenti
Wicehrabina Pace della Mente

AF686
paszport
02.06.2014 r.
data wydania
Wicehrabina, Obywatelka
status
K
płeć
Czarnolas
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
Jul
nick na forum
28.11.2020 r. 12:49
logowanie (forum)
28.11.2020 r. 22:03
logowanie (strona)
190 487,08 lt
stan konta
21
wioski lenne
Biogram
brak biogramu
Herb
v-hr

Wielmożna
Juliette Altrimenti
herbu Leone Blu,
Wicehrabina Pace della Mente

Odznaczenia

 

2
2
2
2
2
2