Herold, Julian Fer at Atera, 30.11.2019 r. o 12:51
Przebieg koronacji JKM Laurẽta Gedeona I Krola Baridasu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
Szanowni!
361xK0O5.png

W dniu 23.11.2019 roku chwilę po 20-tej na #baridas odbyły się uroczystości koronacyjne Jego Królewskiej Mości Laurẽta Gedeona I wybranego przez Naród Baridajski w dniu 8.10.2019 r. na Króla Baridasu, a w czasie uroczystości odnorowano bardzo dużą aktywność przedstawiciela Spider Sarmatia, którą reprezentował Szanowny Arsacjusz Walidacki.
5c147ezh.png

W związku z tą doniosłą chwilą przy okazji pozwolę sobie przypomnieć Poczet Królów Baridasu:
 1. Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I — od 08 X 2019 r. do teraz.
 2. Jego Królewska Mość Adrian Maksymilian Józef Alatriste — od 16 VI 2019 r. do 25 IX 2019 r.
 3. Jego Królewska Mość Konrad Jakub — od 19 VIII 2018 r. do 1 VI 2019 r.
 4. Jego Królewska Mość Robert Fryderyk — od 9 I 2018 r. do 1 VIII 2018 r.
 5. Jego Królewska Mość Tomasz Ivo Hugo — od 17 XI 2013 r. do 10 XII 2017 r.
 6. Jego Królewska Mość Mikołaj II Jan — od 12 IV 2013 r. do 29 VII 2013 r.
 7. Jego Królewska Wysokość Piotr II Grzegorz — od 23 X 2010 r. do 10 IV 2013 r.
 8. Jego Królewska Wysokość Michał Feliks — od 20 I 2010 r. do 25 IX 2010 r.
 9. Jego Królewska Wysokość Daniel Łukasz — od 6 X 2008 r. do 20 I 2010 r.
 10. Jego Królewska Wysokość Piotr Mikołaj — 9 XI 2006 r. do 6 X 2008 r.,
 11. Jego Królewska Wysokość Mikołaj Aleksander Piotr — VI 2006 r. do 9 XI 2006 r.

Drugi król Baridasu i książę-senior Sarmacji. Objął koronę z rąk JKW Mikołaja Aleksandra Piotra, łącząc Księstwo Sarmacji i Baridas unią personalną, która trwa, a od czasu abdykacji JKW Roberta Fryderyka, który w czasie panowania w księstwie Sarmacji zrzekł się baridajskiego tronu wymaga nowych regulacji oraz dostosowania do obecnych warunków. Twórca nowych stron Baridasu, większej części materiałów na nich się znajdujących, założyciel królewskiej agencji prasowej „Herold”, która została znacjonalizowana. Pomysłodawca i organizator wielu inicjatyw baridajskich. Panowanie w Księstwie Sarmacji objął 25 V 2002 r., w Baridasie zaś — 9 XI 2006 r. Abdykował 6 października 2008 r.

Trzeci król Baridasu. Z inicjatywy JKW Mikołaja Aleksandra Piotra ustanowił pierwsze Prawa Kardynalne, będące fundamentem obecnego ustroju Królestwa. 13 października 2008 r. utworzył urząd Regenta Królestwa Baridasu, na który powołał Wielmożnego Bartosza v-hr. von Thorn-Mackiewicza. Koronę Królestwa po Jego Królewskiej Wysokości Piotra Mikołaja objął w dniu objęcia panowania w Księstwie Sarmacji, 6 października 2008 r.

W okresie poprzedzającym koronację w całym królestwie odbywały się różnego rodzaju imprezy masowe, a baridajskich miastach została przeprowadzona akcja informacyjna związana z przekazaniem społeczeństwu danych dotyczących uroczystości.

7geTogL6.jpg

U6h0q7z2.jpg

Ponadto Kustosz Baridasu Wierny Obywatel Ramael w imieniu Króla przekazał zaproszenia dla przedstawicieli sarmackiej administracji centralnej oraz wszystkich pozostałych czterech krajów należących do sarmackiej wspólnoty. Tu ze względu ilość przekazanych zaproszeń ograniczę się do przedstawienia tylko jednego z nich, które zostało przekazane dla Księcia Sarmacji. Trochę szkoda, że nie mógł przybyć ze względu na inne sprawy, ale niestety takie jest życie.

jBtebz7D.png

Nasz twórczy Kustosz wykonał prezentowaną poniżej grafikę reklamową, z którą na początku wystąpiły pewne problemy w związku z ograniczeniem przestrzeni kącika propagandowego, który się nam mocno skurczył.

oOyEPuO1.gif
plakat propagandowy(pierwowzór)
1l0Vvc8q.gif
plakat propagandowy(wersja ostateczna)

W kantonie Melena, w miejscowości Juwena z okazji koronacji w dniu 23.11.2019 r. od rana odbywały się zawody w ramach jesiennego pikniku latawcowego połączone z konkursem na najciekawszy latawiec.

Nagrodzeni zostali:

I miejsce - 15 000 Lt, - Bartosz von Thorn-Janiczek,
II miejsce - 7 500 Lt - Laurẽt Gedeon I,
III miejsce - 5 000 Lt, - Guedes de Lima.

04SV8pl3.png
foto. zwycieski latawiec

W kantonie Anduria, w miejscowości Wedla również w dniu koronacji rozpoczęły się lokalne uroczystości, na których pojawił się Król Baridasu, Jeśli interesuję Was dlaczego na placu pojawiła się balia wypełniona orzechowymi łupinami to zachęcam do udania się do Wedli.

Królewska Gwardia Baridasu przeprowadziła krótkotrwałe ćwiczenia, które miały na celu zwiększenie stopnia wyszkolenia oraz zgranie gwardzistów w czasie gdyby wystąpiły sytuacje zagrożenia.

W związku z tym, że to ważna historyczna chwila to dla potomnych zapisać jej przebieg warto, co niniejszym czynię pomijając drobne szczegóły.

Uroczystości koronacyjne rozpoczęte zostały na dziedzińcu Zamku Królewskiego przez Jego Królewską Wysokość Januszka von Hippogriff-Pałasza, który jako Wicekról, a zarazem Kanclerz Księstwa Sarmacji tymi oto słowami powitał wszystkich zgromadzonych:
Cytuję:
Wasze Książęce i Królewskie Mości,
Wasze Książęce Wysokości, Wasze Ekscelencje,
Jaśnie Oświeceni Diukowie, Jaśnie Oświecone Diuczessy,
Jaśnie Wielmożni Markizowie, Jaśnie Wielmożne Markizy,
Prześwietni Hrabiowie, Prześwietne Hrabiny,
Wielmożni Wicehrabiowie, Wielmożne Wicehrabiny,
Czcigodni Baronowie, Czcigodne Baronessy,
Sławetni Baroneci, Sławetne Baronessy,
Poważani Kawalerowie, Poważane Szlachetne Damy
i Wierni Poddani oraz Poddane Jego Książęcej Mości,
a także inni zacni Goście,

za chwilę rozpocznie się uroczystość wstępna, a następnie uroczystość koronacji Jego Królewskiej Mości Laurẽta Gedeona I Króla Baridasu w Sali Koronacyjnej Zamku Królewskiego w Almerze.

Następnie Jego Królewska Wysokość Januszek von Hippogriff-Pałasz przedstawił planowany przebieg ceremonii koronacji oraz przedstawił ogólne zasady porządkowe oraz tryb uzyskania głosu przez innych uczestników uroczystości, które pozwolę sobie przypomnieć:
Cytuję:
1. Hymn Królestwa Baridasu,
2. Przemówienie Kanclerza i Wicekróla Baridasu,
2. Odnowienie przysięgi na wierność Prawom Kardynalnym przez Jego Królewską Mość,
3. Włożenie mitry królewskiej na głowę Króla przez Wicekróla,
4. Przemówienie Marszałka Sejmu Sarmacji i Pisarza Baridasu,
5. Część przygotowana przez lenników i mieszkańców Baridasu - konkursy,
6. Objęcie zwierzchnictwa nad Królewską Gwardią Baridasu,
7. Orędzie Jego Królewskiej Mości,
8. Przemówienia Gości,
9. Niespodzianki Króla.

Szanowni Lennicy, wielce dostojni goście, będziecie Państwo zachęcani do zabrania głosu po orędziu Jego Królewskiej Mości. Liczę, że nie muszę przypominać Państwu o odpowiednim zachowaniu w tej podniosłej chwili w czasie przebiegi uroczystości. Wszelkie próby zakłócania procedury koronacji oraz przebiegu uroczystości spotkają się ze zdecydowaną reakcją. Mam jednak nadzieję, że potrzeba moderowania dyskusji jednak nie wystąpi.

Następnie głos został przekazany do Alfreda Fabiana hrabiego von Tehen-Dżek, który pełniąc funkcje Pisarza Baridasu jednocześnie piastuje urząd Marszałka Sejmu Księstwa Sarmacji.
Cytuję:
Alfred Fabian von Tehen-Dżek:
Proszę wszystkich o powagę. Za chwilę w języku polskim zostanie odśpiewany Hymn Królestwa Baridasu:

Gwardzista Królewskiej Gwardii Baridasu Taddeo von Hippogriff-Piccolomini przekazał komendę dla pięciu regimentów KGB, z których wybrane pododdziały ustawione były w kolumnach marszowych na placu zamkowym, a następnie prowadzący tą część uroczystości podał komendy inicjujące odśpiewanie Hymnu Baridasu, który ze względu na zaproszonych gości odśpiewany został w języku sarmackim, a nie w baridajskim, który nie jest aż tak powszechnie znany w mikroświecie.
Cytuję:
„Pododdziały Królewskiej Gwardii Baridasu” – BACZNOŚĆ! „Do Hymnu Baridasu”:
Za sławę Króla i narodu
Od wieków zwyciężali,
Nasi ojcowie i bracia.
Gdy zabrzmi królewski róg
Z szablą w dłoni ruszymy
Wykrwawiać wroga zastępy.
Tam gdzie Andura błękitna
Owija swoim szalem
Wzniosłe, dumne nawskie góry.
Tam me serce i mysli,
Po ostatni oddech mój,
Aż po kres moich dni.
Dziś w bój idziemy ostatni,
Idziemy ramię w ramię,
W nas płynie krew elijska,
W nas dziedzictwo Królów.
Bądź dumny Baridajczyku!
Bądź dumny orle biały!
Sława Królowi!

„Pododdziały Królewskiej Gwardii Baridasu” – SPOCZNIJ!"

Potem Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek zaprosił wszystkich zgromadzonych gości oraz chętnych do komnat zamkowych i zapowiedział przemówienie Wicekróla.
Cytuję:
Za chwilę wejdziemy do Komnaty Koronacyjnej Zamku Królewskiego, a nastąpi przemówienie Kanclerza Sarmacji, a zarazem Wicekróla Baridasu. Proszę o zabranie głosu Jego Królewską Wysokość Januszka von Hippogriff-Pałasza.

06Q88Atf.png

Później Wicekról wygłosił przemówienie, w którym od serca przypomniał główne wydarzenia i urzędy pełnione wcześniej przez obecnego Króla.
Cytuję:
Januszek von Hippogriff-Pałasz:
Wasze Książęce i Królewskie Mości, Drogie Baridajki i Baridajczycy, Dostojni Goście,

Cieszę się, Drogi Przyjacielu, że w tak ważnej dla Ciebie chwili mogę przemawiać jako Kanclerz najpiękniejszych z matek - Księstwa Sarmacji. Oraz jako Wicekról równie pięknej - Królestwa Baridasu - od dziś Twojej domeny. Jakże piękny czas WKM spędził w Sarmacji i Baridasie. Pierwsza wypowiedź na forum Sarmacji musiała być pięknym doświadczeniem, hmm, v-życiowym.
Praktycznie od samego początku WKM związał się z Baridasem piękną więzią, która trwa nieprzerwanie po dziś dzień.

W Baridasie pełniłeś szereg funkcji, urzędów... Wicekról, Regent, Marszałek Baridasu, Marszałek Dworu Królestwa Baridasu, Podskarbi, Wójt Slipyjowa, Pisarz Królestwa Baridasu oraz Naczelny Redaktor Herolda, oraz Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu. Służyłeś Księciom sarmackim (i Królom baridajskim), nowej generacji Królom Baridasu. A dziś sam stać będziesz przed nami, już w koronie na głowie, ze wszelkimi regaliami królewskimi.

Pytanie: ile je donosisz?

Tego właśnie chcę życzyć WKM. Aby tytuł królewski nie był tylko tytułem. Żeby za nim szły czyny na rzecz dobra Baridasu i złączonych z nią samorządów we wspólnocie sarmackiej. Aby tytuł królewski nie był ciężarem ponad Twoje siły, żeby ta, której służyłeś przez tyle lat, dawała Ci siłę do pokonywania trudności i wszelkich przymiotów potrzebnych Królowi tego niezwykłego Królestwa jakim jest Baridas.

Dziękuje Ci za to, że odważyłeś się podjąć przysłowiową rękawicę (ale jaką piękną!) Obiecuję, tu jak stoję, dopomóc ze wszystkich sił, aby Baridas pod Twym przewodem nie tylko rósł w aktywności, ale i w liczebności, i w dobrobycie.

Nie pozostaje mi już nic innego jak zakończyć przemowę i skierować uwagę na najważniejszą część tej uroczystości - a więc odnowienie przysięgi i właściwa koronacja.
Fare Aryon! Niech żyje JKM Laurẽt Gedeon I !
Niech żyję Baridas!
Niech żyje Sarmacja!
Dziękuje bardzo jeszcze raz.

Później ponownie głos zabrał Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek, który zaprosił zebranych na główną część koronacji i podziękował serdecznie za przemówienie JKW Januszkowi von Hippogriff-Pałaszowi.
Cytuję:
Alfred Fabian von Tehen-Dżek:
Zgodnie z planem przejdziemy teraz do najważniejszej części uroczystości - koronacji królewskiej. Proszę wszystkich zgromadzonych o wejście do Komnaty Koronacyjnej Zamku Królewskiego oraz o zajęcie miejsc w komnacie jak również przypominam o zachowaniu powagi.

Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie. Jego Królewska Mość odnowi przysięgę na wierność Narodowi Baridajskiemu i Prawom Kardynalnym.

Zapytania do Króla na wierność Narodowi i prawu kierował Wicekról Baridasu.
Cytuję:
Januszek von Hippogriff-Pałasz:
W myśl praw sukcesji Najjaśniejszego Królestwa Baridasu zwracam się do Króla: czy Wasza Królewska Mość potwierdza wolę objęcia panowania w Królestwie Baridasu?

Laurẽt Gedeon I:
Fare! Tak, potwierdzam.

Januszek von Hippogriff-Pałasz:
Czy Wasza Królewska Mość jest gotowy do odnowienia przysięgi wobec Narodu Baridajskiego?

Laurẽt Gedeon I:
Fare! Tak, jestem gotowy.

Januszek von Hippogriff-Pałasz:
Czy uroczyście przysięgasz Narodowi Baridajskiemu, że będziesz bronił wszystkich mieszkańców Baridasu i stojąc na straży suwerenności państwa i nienaruszalności granic chronił Baridas przed każdym złem zasiadając na tronie królewskim, który obejmujesz:
Prawom Królestwa Baridasu wierności dochowasz, święcie ich przestrzegać i bronić będziesz; dobru powszechnemu Narodu ze wszystkich sił wiernie służyć będziesz; wszelkie zło i niebezpieczeństwo od Państwa czujnie odwracać będziesz; godności imienia baridajskiego strzec niezachwianie będziesz; sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę będziesz; obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie będziesz?

Laurẽt Gedeon I:
Fare! Przysięgam!

Po odnowieniu przysięgi nastąpiła uroczystość koronacji oraz ceremonialne przejęcie zwierzchnictwa nad Królewską Gwardią Baridasu, którą prowadzili wspólnie Wicekról, Pisarz, Komendant KGB i zaufany Gwardzista KGB.
Cytuję:
Alfred Fabian von Tehen-Dżek:
Za chwilę nastąpi uroczystość koronacji. Król, ubrany już w szaty koronacyjne, w otoczeniu Pisarza , Komendanta KGB i lenników zbliża się w uroczystym orszaku prowadzony przez wicekróla do baridajskiego tronu, a za nimi idą dostojnicy Królestwa w ustalonym porządku, niosąc kolejne insygnia koronacyjne:
Jabłko Królestwa Baridasu,
Berło Baridajskie,
Miecz Księcia Alma,
Pierścień Królewski i Bransoletę Arpeda.

Po czym Wicekról przekazuje Królowi kolejno insygnia władzy królewskiej, a Komendant KGB trzyma zwinięty sztandar Królewskiej Gwardii Baridasu na znak gotowości do przekazania zwierzchnictwa nad Gwardią, a wprawione oko komendanta dostrzegło, że wśród gości na chwile pojawiła się JO Karolina Aleksandra,Diuczessa Heidesheim i Markiza Vankinner.

Cytuję:
Januszek von Hippogriff-Pałasz:
Przyjmij tę mitrę, berło i jabłko jako symbol potęgi i władzy monarszej. Niech każdego dnia Twojego panowania przypomina Ci, że służba Narodowi i Prawom Kardynalnym jest Twoim najwyższym obowiązkiem. Przyjmij ten miecz jako symbol męstwa, waleczności, siły i śmierci. Niech każdego dnia Twojego panowania przypomina Ci, że obrona Narodu jest Twoją najwyższą powinnością.

Taddeo von Hippogriff-Piccolomini:
Namaszcza głowę króla, jego piersi, plecy i ramiona. Przez namaszczenie król z osoby świeckiej staje się pomazańcem.

Alfred Fabian von Tehen-Dżek:
Wasze Królewskie Mości, Wasze Królewskie Wysokości, Wasze Ekscelencje,
Jaśnie Oświeceni Diukowie, Jaśnie Oświecone Diuczessy,
Jaśnie Wielmożni Markizowie, Jaśnie Wielmożne Markizy,
Prześwietni Hrabiowie, Prześwietne Hrabiny,
Wielmożni Wicehrabiowie, Wielmożne Wicehrabiny,
Czcigodni Baronowie, Czcigodne Baronessy,
Sławetni Baroneci, Sławetne Baronessy,
Poważani Kawalerowie, Poważane Szlachetne Damy,
Wierni Poddani oraz Poddane Jego Królewskiej Mości.

Przedstawiam Wam Laurẽta Gedeona I, nowego Króla Baridasu. Niech panuje szczęśliwie!
Fare Aryon! Niech żyje nam Król!

Dziękuję, można spocząć.

Po krótkiej przerwie wypełnionej okrzykami na cześć Króla zabrał głos Wicekról i zapowiedział kolejne przemówienie znamienitego Baridajczyka.
Cytuję:
Januszek von Hippogriff-Pałasz:
Za chwilę nastąpi przemówienie Marszałka Sejmu Księstwa Sarmacji, a zarazem Pisarza Baridasu. Proszę o zabranie głosu Prześwietnego Alfreda Fabiana hrabiego von Tehen-Dżek,

Alfred Fabian von Tehen-Dżek:
Wasza Królewska Mość Laurẽcie Gedeonie I,
Szanowni Państwo, Dostojni Goście

Koronacja Królewska to jedno z ważniejszych świąt, które mam nadzieję, będziemy obchodzić rzadziej, niż rocznicę powstania Królestwa Baridasu. Chciałbym złożyć najszczersze życzenia siły do Baridajczyków, gdyż będzie ona z pewnością potrzebna podczas misji, jaką Baridas stawia przed Królem
Podniesieniu Baridasu ku wyżynom aktywności, jak również kultury. Aby Baridas był najwspanialszym miejscem na ziemi. W Wedli otwierając uroczystości związane z koronacją, nazwałem Króla - Przyjacielem. Mam nadzieję, że to porównanie będzie wiernie odzwierciedlać więź, jaka powinna zostać nawiązana pomiędzy Baridajczykami, a JKM że będzie nam zawsze WKM kompanem, z którym możemy podzielić się swoimi zmartwieniami, ale również i pomysłami, że będzie WKM ostoją dla wszystkich Baridajczyków, którzy potrzebują pomocy - zarówno w trudnej sytuacji, jak i w realizacji pomysłów.

Na koniec, przed zejściem z podestu chciałbym jeszcze przekazać na ręcę WKM podarunek
Jest to beczka z najlepszego sortu drewna orzechowego. Mam nadzieję, że będzie ona służyć Wam w trakcie największych uroczystości zarówno w Zamku Królewskim w Almerze, jak i w Zamku Momerie w Gidenie. Oczywiście, beczkę wypełniłem najlepszego sortu orzechówką, ale gdy ta się skończy - nie ma problemu, aby napełnić ją nowym trunkiem.

Dziękuję
Fare Aryon!

W dalszej części uroczystości nastąpiła krótka przerwa konkursowa, którą zapowiedział Wicekról.
Cytuję:
Januszek von Hippogriff-Pałasz:
Szanowni Państwo, pragnę wszystkich tu obecnych zaprosić do udziału w konkursie związanym z rodową siedzibą Króla Baridasu. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza odgadnie co przedstawiają ułożone części tej drobnej łamigłówki. W konkursie nagrodę stanowi 20 000 libertów oraz limitowany znaczek, który nie będzie dostępny w sprzedaży……

Po tych krótkich słowach, związanych z wystąpieniem problemów technicznych dotyczących przebiegu konkursu, co oczywiście było żywo komentowane przez gości w kuluarach zaufany Gwardzista KGB Taddeo von Hippogriff-Piccolomini , który jak każdy porządny wojak miał plan awaryjny, więc przedstawił zagadki zastępcze.

Pierwszą z nich była zagadka, której odgadnięcie nagrodzone było kwotą 5 000Lt:
Cytuję:
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini:
Płynie do wsi i do miasta, do kuchenki, do żelazka. Jeśli płynie, to w przewodach, lecz to wcale nie jest woda.
cyk…
cyk…
Pierwszą osobą, która udzieliła prawidłowej odpowiedzi był August von H. de La Sparasan któremu serdecznie gratuluję, bo w prawie tej samej chwili padły jeszcze dwie prawidłowe odpowiedzi.

drugą z nich była zagadka obrazkowa, której odgadnięcie nagrodzone było również kwotą 5 000Lt, ale jak twierdził prowadzący niestety nikt nie udzielił prawidłowej odpowiedzi, wiec konkurs nie został rozstrzygnięty, a ja postanowiłem upamiętnić ten obrazek.

a1G756IL.png

W międzyczasie Pisarz Baridasu usunął usterkę, po czym zaprezentował zebranym łamigłówkę
Cytuję:
Alfred Fabian von Tehen-Dżek:
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza odgadnie co przedstawiają ułożone części tej drobnej łamigłówki:

rIlRHkJX.png

W konkursie nagrodę stanowi 20 000 libertów oraz limitowany znaczek, który nie będzie dostępny w sprzedaży.

Następnie Pisarz Baridasu zapowiedział przekazanie ceremonialnego przejęcia przez Króla zwierzchnictwa nad Królewską Gwardia Baridasu.
Cytuję:
Alfred Fabian von Tehen-Dżek:
Po zakończeniu tej krótkiej części rozrywkowej Jego Królewska Mość obejmie zwierzchnictwo nad KGB, a Komendant KGB przekazuje dla poczty sztandarowego zwinięty sztandar, a potem odchodzi do mikrofonu.

Julian Fer at Atera:
Poczet sztandarowy - BACZNOŚĆ!
Poczet sztandarowy przed front króla - MARSZ!

Alfred Fabian von Tehen-Dżek:
W skład pocztu sztandarowego, który maszeruje przed oblicze króla wchodzi Taddeo von Hippogriff-Piccolomini i Tomasz Liberi.

Julian Fer at Atera:
Poczet sztandarowy - PREZENTUJ!

Alfred Fabian von Tehen-Dżek:
Poczet sztandarowy pochyla sztandar w stronę króla, a przy poczcie staje Komendant KGB.
Król klęka przed pochylonym sztandarem pochylając głowę.

Komendant KGB odbiera sztandar od pocztu i przekazuje Królowi. Król na chwile odbiera Sztandar KGB od Komendanta i na znak przejęcia zwierzchnictwa unosi go w górę, pokazując go wszystkim i oddaje
i oddaje Sztandar KGB Komendantowi, który wręcza go dla pocztu i staje przed mikrofonem

Julian Fer at Atera:
Poczet sztandarowy – WSTĄP!

Później Wicekról wystosował do Króla zapytanie w sprawie wygłoszenia orędzia na okoliczność koronacji, a następnie orędzie zostało wygłoszone.
Cytuję:
Januszek von Hippogriff-Pałasz:
Czy Wasza Królewska Mość wyraża wolę wygłoszenia orędzia?

Laurẽt Gedeon I:
Tak. Z przyjemnością je wygłoszę.

Wasze Królewskie Mości i Książęce Wysokości,
Wasze Ekscelencje!
Jaśnie Oświeceni Diukowie, Jasnie Oświecone Diuczessy,
Jaśnie Wielmożni Markizowie, Jaśnie Wielmożne Markizy,
Prześwietni Hrabiowie, Prześwietne Hrabiny,
Wielmożni Wicehrabiowie, Wielmożne Wicehrabiny,
Czcigodni Baronowie, Czcigodne Baronessy,
Sławetni Baroneci, Sławetne Baronetessy,
Poważani Kawalerowie, Szlachetne Damy,
Obywatele i Obywatelki Księstwa
Dostojni Goście!

Dni szybko mijają, a czas który upłynął od abdykacji i przekazania przez Księcia Sarmacji tronu w ręce Baridajczyków przez Jego Książęcą Wysokość Roberta Fryderyka był to czas sukcesu, który w konsekwencji mocno nas Baridajczyków poróżnił, więc to już ostatni moment by zmienić ten stan rzeczy i poprzez własny przykład i aktywność zachęcić pozostałych mieszkańców do odbudowy naszej wspólnej Ojczyzny.

Ojczyzny, która jest Matką nas wszystkich. Ojczyzną, która nie dzieli na lepszych i gorszych, republikanów i monarchistów, wierzących i niewierzących ale na Baridajki i Baridajczyków, którzy deklarując w wyborach mojej osoby na króla mimo, iż postawili na monarchię to są tak samo jak i ja otwarci na osoby o odmiennych poglądach, pomysłach i zainteresowaniach.

Odmienność poglądów zawsze stanowiła o różnorodności Baridasu i niejednokrotnie była motorem aktywności, której tak bardzo w tych ciężkich czasach nam brakuje. Obecne zmiany te nie wszystkim mogą się podobać, lecz mimo to cieszę się, że możemy się porozumieć w wielu sprawach i pamiętamy o naszych republikańskich korzeniach, symbolach, historii i tradycji, bo nie możemy zapominać o naszym dziedzictwie.

Cieszą mnie Wasze pomysły, prowadzone dyskusje, zaangażowanie, zapał i serce, które wkładacie w różne twórcze pomysły, które czasem wiążą się z pokonywaniem wielu trudności, które Was nie zrażają i bardzo cieszy mnie to jak uparcie dążycie do celu.

By zbytnio nie przedłużać tej chwili dodam, że serdecznie dziękuję Wam wszystkim za przybycie na tę uroczystość, która po 46 dniach mojego panowania stanowi dla mnie potwierdzenie przyjęcia zobowiązania do sprawowania rządów w duchu pokoju, porozumienia i wzajemnej pomocy dla dobra naszej Ojczyzny!

Bardzo dziękuję Wam za zapał i prowadzenie tej uroczystości, w której miałem okazję doświadczyć dzięki Wam wielu wzruszających chwil. Dziękuję za uwagę.

Po królewskim oredziu Wicekról przekazał głos Jego Książęcej Wysokości Defloriuszowi Dymanowi Wanderowi
Cytuję:
Januszek von Hippogriff-Pałasz:
Bardzo dziękujemy JKM za wzruszające przemówienie i slowa do nas skierowane. Powoli zbliżamy się do końca. Ale jeszcze czas dla naszych znamienitych gości. Powitajmy brawami mówcę, a jest nim JKW Defloriusz Dyman Wander.

JKW przed rozpoczęciem przemowy ukłonił się.

JKW Defloriusz Dyman Wander:

Wasza Królewska Mość,
Wybitni i Niezrównani Goście,
Będę mówił z głowy, i będę mówił zwięźle. Bardzo milo mi wziąć udział w tej uroczystości. Zawsze fajnie jest brać udział w ważnych uroczystościach dla Baridasu - to w końcu moja pierwsza wirtualna Ojczyzna.

Ale szczególnie milo mi uczestniczyć w tej uroczystości - mianowania właściwej osoby na właściwe miejsce. Jego Królewska Mość służył wiernie kolejnym Książętom Sarmacji przez kilka ostatnich lat.
I robił to z oddaniem, ale tez zaznaczając dobitnie własne zdanie wtedy, kiedy było to dla Niego ważne.
Zawsze był tez człowiekiem pełnym humoru, sympatycznym i pomocnym. Nie wynosił sie nad innych, ale znal swoja wartość. Uważam ze właśnie tacy obywatele powinni sięgać po wysokie stanowiska.

Bardzo cieszę sie z tej koronacji i serdecznie gratuluje Jego Królewskiej Mości. Jestem przekonany, ze to będą znakomite czasy dla Baridasu. Wszystkiego najlepszego na tej nowej, niełatwej drodze.

Niech żyje Król! Niech żyje Baridas! I niech żyje Sarmacja!

Po przemówieniu nastąpiły brawa i owację na cześć JKW, a następnie Wicekról podziękował byłemu Księciu i zapowiedział Jej Królewską Mość Joannę Izabelę – Królową Teutonii, która obiecała krótka przemowę.
Cytuję:
Januszek von Hippogriff-Pałasz:
Dziękuje JKW Defloriuszowi za te piękne słowa. Teraz poproszę do mikrofonu niezrównaną.
Jedyną w swoim rodzaju. JKM Joannę Izabelę!

JKM Joanna Izabela:
Wasza Królewska Mość,
Szanowni Baridajczycy,

Dziękuje za zaproszenie na koronacje władcy, którego sami sobie wybraliście albowiem ważne jest żeby naród wybrał godnego reprezentanta z którym może się utożsamiać.

Bycie głową jest szczególnym wyróżnieniem ale też i niesamowitym obowiązkiem ponieważ od tego momentu każde poczynania wybranego są uznawane za wolę jego ludu.

Teutonia i Baridas od czasu Jego Królewskiej Wysokości Konrada Jakuba miały dobre relacje, a Baridajska gościnność zawsze była bliska mojemu sercu. Tak jest również i teraz.

Cenię też to, iż mimo różnych poglądów co do ustroju waszego państwa i innych przeciwności, zawsze jesteście wstanie być jednym narodem, który jest dumny ze swojej historii oraz osób, które tę historię tworzyły.Bowiem niezależnie od aktywności, macie Baridas w sercu.

Dzisiaj wiec, nie jest to tylko święto jednego człowieka, a święto jego narodu. Dlatego też w imieniu Teutończyków składam Jego Królewskiej Mości i Wam Baridajczycy najlepsze życzenia i raduje się wraz z wami.

Dziękuje

Po przemówieniu wiwatowano na cześć Królowej Teutonii i jej mieszkańców, a Wicekról dziękując Krolowej zaprosił do przemowy Sławetnego Taddeo von Hippogriff-Piccolominiego, który jako gwardzista, ale również jako Prezes Baridajskiej Grupy Zbrojeniowej zaprezentował Krolowi i wszystkim zebranym odrestaurowaną armatę.
Cytuję:
Januszek von Hippogriff-Pałasz:
A teraz poproszę do mikrofonu Sławetnego Taddeo von Hippogriff-Piccolominiego
Wielkie brawa!

Taddeo von Hippogriff-Piccolomini:
Wasza Królewska Mość
Wasza Królewska Wysokość
Droga i Licznie zebrany ludu Baridasu
Drodzy Goście

Jako prezes Baridajskiej Grupy Zbrojnej pozwoliłem sobie zabrać te 5 minut, jak można było zauważyć na forum Baridasu. Dziś rozpoczęto produkcję pierwszego modelu. Model bez nazwy. Nazwę nada mu Komendant KGB Julian Fer at Atera. Jednak to tylko taka reklama

Chciałem tylko w imieniu całego zespołu BGZ podziękować za pomoc, za poparcie, a specjalnie z tej okazji jaką jest Wasza koronacja wyrestaurowaliśmy piękną armatę Denix 420
ApZr47kN.jpg


Jeszcze wyprodukowaliśmy piękne repliki Karabinu Starobaridajskiego wz. 1777
są tylko 3. WKM zrobi z nimi co uważa.

Dziękuję za udzielenie mi głosu
Kłaniam się

Po przemówieniu nastąpiły brawa dla przemawiającego gwardzisty, a Wicekrol dziękując poprzednikowi zaprosił do przemowy Szanownego Arsacjusza Walidackiego.
Cytuję:
Januszek von Hippogriff-Pałasz:
Brawa dla Sławetnego Taddeo von Hippogriff-Piccolominiego
Jeszcze doszły nas słuchy
Że koronacja olśniła niejednego Sarmatę
Zapraszam do mikrofonu
Szanownego Arsacjusza Walidackiego

Arsacjusz Walidacki:
Przemawiam w imieniu własnym, Spider Sarmatia, jak i Wicekrólestwa Vienbien. Gratuluję nowo wybranemu królowi.

Wiedziałem, że sprawdzi on się na tronie. Od lat służył Królestwu Baridasu, jak i całej Sarmacji.
Sprawdzał się również jako Dowódca Wojsk Bojowych KSZ. Jak dla mnie jego lenno jest najaktywniejsze.

Co tu jeszcze mówić...

Gdy dowiedziałem się, że to on będzie Królem, uśmiech pojawił mi się na twarzy.
Jest najaktywniejszym żołnierzem.

Dziękuję. Fare Aryon!

Później Wicekról poprosił do mikrofonu Króla.
Cytuję:
Januszek von Hippogriff-Pałasz:
Dziękuje za przemowę
A teraz poproszę o chwilę całkowitej ciszy i uwagi
Bo do mikrofonu pragnę zaprosić JKM Laureta Gedeona I
Zapraszamy i witamy!
Wielkie brawa!

JKM ma dla nas niespodzianki.

Laurẽt Gedeon I
Drodzy Baridajczycy i Dostojni Goście,

jeszcze raz Wam wszystkim serdecznie dziękuję za przygotowanie uroczystości i przybycie, bo bez Was było by tu smutno i cicho.

Jestem pod wielkim wrażeniem i chciałbym Wam wszystkim choć symbolicznie za wszystko podziękować. Tak więc:

Wszystkim Sarmatom, którzy zamieścili choć jeden wpis w dzisiejszym dniu podczas koronacji na #baridas i wszystkim obecnym oraz nieobecnym Baridajczykom, którzy przyczynili się do uświetnienia tej ważnej dla mnie chwili w różny sposób nadaję medal koronacyjny swojego imienia.

W uznaniu zasługi dla Królewskiej Gwardii Baridasu nadajemy Krzyż Gwardyjski VI klasy: Julian Fer at Atera (AF 827).

Za zasługi dla reprezentacji Baridasu, prowadzenie czterech sezonów baridajskiej ligi piłkarskiej oraz osiągnięcia w rozgrywkach:

Złoty Medal Baridajskiego Sportu otrzymują: Albert diuk Felimi-Liderski (AE494), Tomasz hrabia Liberi (AF039).
Srebrny Medal Baridajskiego Sportu otrzymuje: Julian Fer at Atera (AF 827).

Za udzielone wsparcie w ciężkich dla Baridasu chwilach oraz pomoc i polityczne wsparcie udzielone dla królestwa nadajemy Srebrny Medal Przyjaciela Baridasu dla JKW Andronika (AG889).

W uznaniu zasług oraz wieloletnią służbę wymienionemu sierżantowi Królewskiej Gwardii Baridasu, a także za wytrwałość, gwardyjski kunszt i stałą gotowość do obrony granic naszego królestwa nadajemy stopień porucznika dla: Juliana Fer at Atery (AF 827).

Ponadto w dniu jutrzejszym podane zostaną premie za zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości koronacji oraz za codzienną ciężką Waszą pracę dla Królestwa Baridasu.

Jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję, a poza tym dziękuję Jej Królewskiej Mości Joannie Izabeli za wsparcie, które jest dla mnie szczególnie ważne.

A teraz...

@Taddeo von Hippogriff-Piccolo Szanowny Prezesie Baridajskiej Grupy Zbrojeniowej - odpowiem. Tej prezentowanej przed chwilą armaty będziemy używać w każdej ważnej dla Baridasu chwili. Jeśli jest gotowa to nawet dzisiaj
Dziękuję

Po konfiturach wiwatowano na cześć Króla i podano baridajski rum, a Król o 21.49 zakończył oficjalną część uroczystości i zaprosił zebranych do stołu w Zamku Królewskim na ciąg dalszy. Potem okazało się, że królewskie konfiturki nie zostały w pełni przedstawione, a Król uwzględniając wszelkie zasługi w przygotowanie i przeprowadzenie tej bardzo ciekawie prowadzonej uroczystości w wydanym postanowieniu uwzględnił również i te zasługi.

Baridajczycy hucznie świętowali jeszcze przez dwa dni co skutkowało chwilowym spadkiem aktywności (co i mi się też udzieliło), ale jak widać ten odpoczynek był im potrzebny, bo aktywność wzrosła.

7gD0Xeaj.jpg

Ponadto chciałbym dodać, że Poczta Baridajska na okoliczność koronacji wyemitowała dwa znaczki, z których jeden jako limitowany

5VvkwZ20.png
Kl7O32f7.png


PS: Na koniec krótka informacja od Króla. Wszystkie należności finansowe oraz nadania zostaną w najbliższym czasie uregulowane oraz podziękowania dla wszystkich żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych reprezentowanych w czasie uroczystości przez Gotfryda Slavika de Ruth Marszałka Sarmcji oraz podziękowania dla por. Bartosza von Thorn-Janiczka.


(-) Julian markiz Fer at Atera
Serduszka
8 672,00 lt
Ten artykuł lubią: Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski, Joanna Izabela, Guedes de Lima, Laurẽt Gedeon I, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Santiago Vilarte von Hippogriff, Joahim von Ribertrop von Sarm, Baszar Svensson at Atera, Bartosz von Thorn-Janiczek, Franz Langer, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Adam Jerzy Piastowski, Gotfryd Slavik de Ruth, Fryderyk von Hohenzollern, Daniel Szekeres.
Komentarze
Joanna Izabela
Dziękuje za zaproszenie, uroczystość była niesamowita
Odpowiedz Permalink
Guedes de Lima
Raz jeszcze gratuluję i trzymam kciuki! Tsunami tekstu - to lubię!
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
Pomimo, że nie mogłem uczestniczyć w uroczystości pragnę złożyć moje najszczersze gratulację. Mam nadzieję, że nadal będzie okazja w wielu wątkach do poruszania tych wszystkie cudownych "wspólnych" naleciałości między naszymi krajami :P Z zachowaniem odpowiedniego umiaru i dżentelmeńskiej uprzejmości, rzecz jasna.
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Krótko i konkretnie, GRATULUJĘ.
To była czysta, przyjemność być tam z wami. I mieć w tym symboliczny udział :)
Powodzenia i sukcesów. Oraz wytrwałości w tytanicznej, pracy zakulisowej.
Permalink
Laurẽt Gedeon I
JWP Markizie!
Szanowni!


Cieszę się z tak obszernej relacji dotyczącej wydarzeń związanych z koronacją i bardzo za nią dziękuje. jakoś udało mi sie złożyć niezbędne wnioski do NIA i mam nadzieję, że wszystkie osoby odznaczone zostaną dodane do profili.

Gdybym kogoś z Sarmatów i Baridajczyków, którzy zamieścili choć jedną wypowiedź w czasie koronacji na #baridas pominął to bardzo proszę o kontakt.

Wszystkim obecnym jeszcze raz dziękuję :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.